Remote backup

 
 
 
 
 
 
 
 
Remote backup sikrer din virksomhed mod det værst tænkelige – tab af forretningsdata af enhver art. Backup komprimeres, krypteres og transporteres ud af huset via en sikker SSL forbindelse til vores datacenter. Du slipper for indkøb af hardware og software til en lokal backupserver og vedligeholdelsen tager vi os også af.

Der kan tages backup af alt - servere, arbejdsstationer og bærbare. Systemet er kompatibelt med stort set alle operativsystemer.
 

Priser

Bemærk: Alle priser pr. måned og angivet ekskl. moms. Se også betingelser for remote backup.
 
 
 
Størrelse på backup
Pris pr. måned
 
 
2GB
DKK. 69,00
 
 
3GB
DKK. 89,00
 
 
4GB
DKK. 109,00
 
 
5GB
DKK. 129,00
 
 
10GB
DKK. 179,00
 
 
15GB
DKK. 229,00
 
 
20GB
DKK. 279,00
 
 
25GB
DKK. 329,00
 
 
30GB
DKK. 379,00
 
 
50GB
DKK. 499,00
 
 
TILLÆG TIL LOV & ANSVAR VEDR. REMOTE BACKUP
Curanet tillader backup af enhver form for information uden begrænsning af art eller indhold.

Curanet er ved Alm. Brand forsikret mod tab af data som følge af indirekte eller direkte skade og følgeskader, med en skadesdækning på kr. 1.000.000 kr. pr. skade til reetablering af tabte data.

Curanet er dog ikke ansvarlig for tab i forbindelse med tekniske nedbrud ved transmissionsadgang, fejlagtig opsætning af backupklient ved bruger eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med fejlagtig anvendelsen af systemet og er ikke ansvarlig ved slutbrugers manuelle sletning af enkeltdokumenter. Curanet er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende – dog er Curanet forsikret for datatab i forbindelse med, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade eller hærværk ved indbrud.

Curanet er ikke ansvarlig for tab af data i forbindelse med terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om Curanet er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Curanet funktioner.

Alle priser er ekskl. 25% moms. Priser er oplyst med forbehold for tastefejl, pris- og afgiftsændringer.